Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα υποστηρίζει και συμμετέχει στο Φεστιβάλ των Κοινών (CommonFest) στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 13-21 Απριλίου.


ellak logoΤο Φεστιβάλ των Κοινών (CommonsFest) αποτελεί μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ελεύθερης γνώσης και της ομότιμης συνεργασίας για τη δημιουργία και τη διαχείριση των κοινών. Μια φιλοσοφία που έχει διαδοθεί πολύ μέσα από τις κοινότητες του ελεύθερου λογισμικού και επεκτείνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως στις τέχνες, στην διακυβέρνηση, στις κατασκευές μηχανημάτων, εργαλείων και άλλων αγαθών.


Μέσα από μία έκθεση, ομιλίες, προβολές και εργαστήρια, σκοπός του φεστιβάλ είναι να προβληθούν στο κοινό τα επιτεύγματα αυτής της φιλοσοφίας και να γίνει αφορμή για περαιτέρω υιοθέτησή της. Όλες οι εκδηλώσεις σκοπό έχουν να καλύψουν όλο το φάσμα των δράσεων της Ανοιχτής Κοινότητας όπως καλλιτεχνικές εκθέσεις με έργα Ανοιχτού Κώδικα, καλλιτεχνικά δρώμενα που διατίθενται με άδειες Creative Commons, ομιλίες για το Ανοιχτό Λογισμικό, για την Ανοιχτή Λογοτεχνία και για την Ανοιχτή Οικολογία και εργαστήρια για τη Βικιπαιδεία, για Arduino και διάφορα άλλα.


Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ, τη διοργάνωση, τις τοποθεσίες που θα λάβουν χώρα οι εκδηλώσεις, αλλά και το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχουν διαθέσιμα στον ιστότοπο http://commonsfest.info/