Η HP συμμετείχε για δεύτερη χρονιά ως χρυσός χορηγός στο συνέδριο “Data Center Infrastructures Networking & Cabling Layer One Conference”.


hp logo 2010Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η HP παρουσίασε την αρχιτεκτονική HP Flex Network Architecture καθώς και τις πρωτοποριακές λύσεις HP Flex Fabric Networks που βελτιώνουν την απόδοση των data centers των επιχειρήσεων και των οργανισμών, μειώνοντας το συνολικό κόστος.


Η σειρά προϊόντων HP Networking Flex Fabric προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τα data centers των πελατών, οι οποίες βασίζονται σε ανοιχτά διεθνή πρότυπα. Τα προϊόντα της σειράς διαθέτουν κοινή αρχιτεκτονική προσέγγιση που καλύπτει όλα τα προϊόντα του χαρτοφυλακίου HP Networking για τα data centers, με κοινή πλατφόρμα διαχείρισης από άκρη σε άκρη. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται μοντέλα μεταγωγέων (switches), δρομολογητών (routers) και εργαλείων διαχείρισης (management) που μπορούν να υποστηρίξουν πλήρως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες τόσο των υπαρχόντων, όσο και των data centers επόμενης γενιάς.


Τα βασικά χαρακτηριστικά των λύσεων που βασίζονται στα προϊόντα HP Networking Flex Fabric είναι:
– Ανοιχτή αρχιτεκτονική
– Ευκολία παραμετροποίησης και υλοποίησης
– Ευελιξία και επεκτασιμότητα
– Διασφάλιση της επένδυσης