Η ACE-Hellas παρουσιάζει το SCADA Pro Detailing, μία εφαρμογή δημιουργίας μελετών με αναπτύγματα και λεπτομέρειες σχεδίασης.


ace_hellas_logoΚαλύπτοντας το πιο βασικό σημείο μιας μελέτης, τα κατασκευαστικά σχέδια, η εφαρμογή, διαθέτοντας έναν έξυπνο αλγόριθμο, βοηθά τους μηχανικούς, τους σχεδιαστές και όσους ασχολούνται με την κατασκευή, να δημιουργήσουν ακριβείς λεπτομέρειες κάθε σημείου μιας κατασκευής, όπως υποστυλώματα, τοιχία, δοκούς, πέδιλα, κλπ. Με ένα πλήθος αυτοματισμών μέσα σε ένα ενιαίο παράθυρο εργασίας, το όφελος για όσους ασχολούνται με την κατασκευή είναι σημαντικό σε ευκολία και σε χρόνο στη δημιουργία μελετών και κατασκευαστικών σχεδίων.


Το SCADA Pro Detailing παρέχει εργαλεία που βοηθούν στην ταχύτατη παραγωγή σχεδίων κατασκευαστικών λεπτομερειών. Μέσα από απλές εντολές επεξεργασίας οι χρήστες μπορούν να εισάγουν διαμήκεις οπλισμούς (ευθύγραμμο οπλισμό, άγκιστρα με οποιαδήποτε γωνία κλπ) και συνδετήρες (ανοικτούς, κλειστούς, θώρακες κλπ.) για κάθε διατομή σκυροδέματος, επιλέγοντας τύπους και σχήματα από την πλούσια λίστα της εφαρμογής.


Από ένα και μόνο παράθυρο και στο ενιαίο περιβάλλον εργασίας του προγράμματος στατικής και δυναμικής ανάλυσης SCADA Pro, οι χρήστες του SCADA Pro Detailing μπορούν να απεικονίσουν τα διαγράμματα εντατικών μεγεθών, να εμφανίσουν και παράλληλα να επεξεργαστούν τα αποτελέσματα της διαστασιολόγησης κάθε διατομής σε μορφή πινάκων, να ελέγξουν τις παραμορφώσεις στις οποίες υποβάλλεται κάθε διατομή, και τέλος, να δημιουργήσουν ακριβείς και αναλυτικούς πίνακες προμέτρησης κάθε στοιχείου. Επιπρόσθετα, μέσα από το ίδιο περιβάλλον, μπορούν να οπλίσουν και να σχεδιάσουν οποιαδήποτε διατομή σκυροδέματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Ευρωκωδίκων, του ΕΚΩΣ ή ακόμα εκείνη της δικής τους επιλογής με τυχαία διάταξη. Όλες οι παραπάνω εργασίες γίνονται αυτόματα μετά από κάθε αλλαγή στη διαδικασία ελέγχου/επανελέγχου έναντι κάμψης/διάτμησης ή περίσφιξης, ώστε να ικανοποιούνται οι έλεγχοι διαστασιολόγησης σε ΟΚΑ και οι κατασκευαστικές διατάξεις, ενώ ενημερώνονται παράλληλα το τεύχος υπολογισμών και οι τελικοί ξυλότυποι της μελέτης.


Το SCADA Pro Detailing είναι ενσωματωμένο στο SCADΑ Pro αλλά διατίθεται και λειτουργεί και ανεξάρτητα. Μια αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων του είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο http://www.scadapro.eu/contact/contact_scada.asp?by_mail=1&lang=el&check_send=0


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ACE-Hellas, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.ace-hellas.gr.