Την αποχώρηση του ανακοίνωσε ο κος Κωνσταντίνος Βερύκιος από την εταιρεία Westnet Distribution που ανήκει στον Όμιλο εταιρειών του Πάνου Γερμανού.


westnetΟ κος Βερύκιος εντάχθηκε στο δυναμικό της Westnet Distribution το 2006 και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι και σήμερα συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της εταιρείας ενώ δεν έχει ανακοινώσει το επόμενο βήμα του.


Η WestNet Distribution Α.Ε. δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο της διανομής προϊόντων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας.