Το Translation Center του Twitter εισήγαγε και την ελληνική γλώσσα σε αυτές που υποστηρίζει, για να μπορείτε να το βλέπετε στη γλώσσα σας.


twitter02Το κοινωνικό δίκτυο υποστηρίζει εκτός από τα ελληνικά, την τσέχικη γλώσσα και τη γλώσσα των Βάσκων, ενώ για να ενεργοποιήσει τις εν λόγω γλωσσικές υπηρεσίες ο χρήστης, αρκεί να κατευθυνθεί στα settings του προφίλ του και να επιλέξει τη γλώσσα που επιθυμεί από τις διαθέσιμες.