Η Intracom Telecom ανέλαβε από κοινού με την SELEX Elsag την υλοποίηση για τη Syrian Wireless Organization δικτύου TETRA.


intracom-telecomΤο σύστημα παραδόθηκε τηρώντας όλες τις σχετικές διατάξεις που αφορούν εξαγωγές.


Το σύστημα TETRA παραδόθηκε για να υποστηρίζει αποκλειστικά αστικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. Η Intracom Telecom δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του συστήματος και συνεπώς δεν έχει απολύτως κανένα έλεγχο για τυχόν χρήση του για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς.


Η Intracom Telecom έχει αναστείλει τις εργασίες της στη Συρία, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.