Από το καλοκαίρι ο Ελβετικός πάροχος θα καλύπτει τις ανάγκες των πελατών του με υπηρεσίες machine-to-machine (M2M).


ericssonΟ μεγαλύτερος πάροχος της Ελβετίας, η Swisscom και η Ericsson ξεκινούν συνεργασία για την ανάπτυξη της Μ2Μ αγοράς. Η Swisscom θα προσφέρει σε επιχειρήσεις, από διάφορες βιομηχανίες, τόσο στην Ελβετία, όσο και σε πελάτες της Swisscom στο εξωτερικό, την ευκαιρία για βελτίωση της αποτελεσματικότητας εύρους υπηρεσιών των πελατών τους από την παραγωγή έως τη διανομή. Η προσφορά M2M υπηρεσιών της Swisscom βασίζεται στην πλατφόρμα ‘Device Connection’ της Ericsson, η οποία επιτρέπει την αποδοτική διαχείριση μεγάλου αριθμού συνδεδεμένων συσκευών και μηχανημάτων. Οι πρώτες δοκιμές θα ξεκινήσουν το Φεβρουάριο του 2012. Η εμπορική εισαγωγή των υπηρεσιών έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2012.


Χιλιάδες μηχανήματα έχουν ήδη συνδεθεί στην Ελβετία. Οι προβλέψεις της Swisscom δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια και ότι, μακροπρόθεσμα, η αγορά στην οποία απευθύνεται θα περιλαμβάνει έως και 100 εκατομμύρια συνδεδεμένες συσκευές και μηχανήματα μόνο στην Ελβετία. Οι βιομηχανίες που επωφελούνται από την M2M επικοινωνία είναι συνήθως επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, η κυβέρνηση, ο κλάδος των μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά αξίζει να τονιστεί ότι οι δυνατότητες για τη χρήση του επεκτείνεται πολύ πέρα από αυτό.


To πλεονέκτημα της Swisscom, ως ένας από τους πρώτους πελάτες της πλατφόρμας ‘Device Connection’ της Ericsson, είναι η δυνατότητα εσόδων από νέες πηγές. Η cloud υπηρεσία της πλατφόρμας ‘Device Connection’ θα επιτρέπει στη Swisscom να αναπτυχθεί με ευελιξία ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της από διάφορες βιομηχανίες. Το επιχειρηματικό μοντέλο ‘pay-as-you-grow’ επιτρέπει στον πάροχο ένα προβάδισμα στην αγορά. Η M2M λύση της Ericsson μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις διαφορετικές βιομηχανίες και στις ανάγκες των πελατών.


Σε σύγκριση με τη σημερινή διαχείριση συνδρομητών τελικού χρήστη SIM κάρτας, οι πάροχοι πρέπει να διαχειριστούν σωστά την ‘κίνηση’ των δεδομένων, τη χρέωση, την τιμολόγηση, τη συντήρηση και την αναβάθμιση των M2M λύσεων τους σε ένα πολύ πιο απλό, οικονομικά αποδοτικό τρόπο στα δίκτυά τους. Δεδομένου ότι η M2M αγορά είναι πολύ διαφορετική όσον αφορά τις απαιτήσεις των πελατών, οι επιχειρήσεις χρειάζονται μια πλατφόρμα που να τους στηρίζει και να τους διευκολύνει στη δημιουργία συγκεκριμένων ή προσαρμοσμένων τύπων υπηρεσιών που θέλουν να προσφέρουν στους καταναλωτές. Τα διαφορετικά είδη των πελατών οδηγούν σε διαφορετικές απαιτήσεις, για παράδειγμα, το εύρος ζώνης και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.