Στην περικοπή 6.500 θέσεων εργασίας προχωρά η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica μέχρι το 2013.


telefonicaΗ κίνηση αυτή εκτιμάται ότι θα επιβαρύνει κατά 2,7 δισ. ευρώ προ φόρων τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Η Telefonica ανακοίνωσε ότι η εξοικονόμηση σε δαπάνες προσωπικού μέσω των απολύσεων, θα είναι ευνοϊκή για τα επόμενα χρόνια.


Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η επίδραση των απολύσεων θα είναι θετική στο ρευστό της Telefonica από το πρώτο κιόλας έτος, και θα επιτρέψει στην εταιρεία να επαναδιατυπώσει όλες της τις δεσμεύσεις προς τους μετόχους. Το ισπανικό υπουργείο Εργασίας πρόσφατα ενέκρινε μια συμφωνία μεταξύ της Telefonica και των εργατικών συνδικάτων για τις συγκεκριμένες περικοπές, ώστε να εξοικονομηθεί κόστος για την τηλεπικοινωνιακή.