Η Unisystems υπέγραψε με την Εθνική Τράπεζα την 1 Ιουλίου 2011 σύμβαση εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου ύψους 6.000.000€.


unisystemsΗ διάρκεια του δανείου είναι έξι (6) έτη και το ποσό θα θα χρηματοδοτήσει την ανέγερση κτιρίου γραφείων συνολικής εκτάσεως 8.458 τ.μ. σε ιδιόκτητο οικόπεδο στο Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής.