Η Panda Security ανακοινώνει τη νέα cloud based λύση περιμετρικής ασφάλειας Panda Virtual GateDefender Performa


Panda Virtual GateDefender PerformaΟι επιχειρήσεις μπορούν τώρα να προστατεύσουν την περίμετρό τους εκμεταλλευόμενοι τους ήδη εγκατεστημένους virtualized servers στα περισσότερα δίκτυα, προκειμένου να παρέχουν μια αποτελεσματική λύση ενάντια σε όλους τους τύπους απειλών ΙΤ. Αυτή η λύση προσφέρει επίσης σημαντικές οικονομίες κλίμακας, έναντι μιας παραδοσιακής λύσης, που διανέμεται με το αντίστοιχο hardware.


To Panda Virtual GateDefender Performa παρέχει υψηλών επιδόσεων ασφάλεια ενάντια σε όλους τους τύπους malware και spam που δημιουργούνται μέσα από το Internet. Να σημειώσουμε ότι η λύση μπλοκάρει τη μη παραγωγική ή ενδεχομένως επικίνδυνη δραστηριότητα στο Web, χρησιμοποιώντας ένα υβριδικό σύννεφο ασφάλειας στην περίμετρο, αυξάνοντας έτσι την προστασία και μειώνοντας τη χρήση των πόρων στο ελάχιστο.


Το υβριδικό σύννεφο που χρησιμοποιείται από τη νέα εικονική συσκευή συνδυάζει ένα ιδιωτικό σύννεφο, που φιλοξενείται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο και που παρέχει την υπηρεσία στο Panda GateDefender Performa, με ένα δημόσιο σύννεφο, το οποίο παρέχει την υπηρεσία σε ένα παγκόσμιο δίκτυο, καθώς επίσης και στο ιδιωτικό σύννεφο (μέσω της τεχνολογίας συλλογικής νοημοσύνης – Collective Intelligence).


Κατά αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες ωφελούνται από την τεχνογνωσία του σύννεφου, χάρη στη σύνδεσή του με τη συλλογική νοημοσύνη σε πραγματικό χρόνο, όπου ένα αυτόματο σύστημα ανιχνεύει, αναλύει και ταξινομεί 99,4% των 73.000 νέων επιθέσεων malware που παραλαμβάνονται καθημερινά από τα εργαστήρια antimalware, τα PandaLabs.


Η δύναμη ενός υβριδικού σύννεφου αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ασφάλεια περιμέτρου, δεδομένου ότι δίνει στις επιχειρήσεις το συνολικό έλεγχο των δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων των log files και registries, χωρίς αυτό να υποβαθμίζει την ικανότητα ανίχνευσης. Αυτό σημαίνει ότι κανένα δεδομένο δεν αποστέλλεται στο σύννεφο προς ανάλυση, εκτός από ορισμένα ίχνη με υψηλό επίπεδο κρυπτογράφησης.


Το Panda Virtual GateDefender Performa είναι η μοναδική λύση SCM (Secure Content Management), που επιτυγχάνει τους λειτουργικούς στόχους των virtualized περιβαλλόντων: αποδοτικότητα δαπανών, σταθερότητα εφαρμογών και ευκολία χρήσης.


Στα κύρια χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται:
Δυναμική ανίχνευση απειλών: Συνδυάζει τις δυνατότητες της συλλογικής νοημοσύνης για την ανίχνευση όλων των τύπων malware, με την τεχνολογία του σύννεφου και των μηχανών αναζήτησης.
Ολοκληρωμένη προστασία: Παρέχει την καλύτερη δυνατή προστασία ενάντια στο ενδεχομένως επικίνδυνο περιεχόμενο, spam και μη παραγωγικό περιεχόμενο από το Web. Μπορεί ακόμη να ελέγξει και τα πρωτόκολλα P2P/IM/VoIP/Spotify.
Zombie detection: Περιλαμβάνει ένα ιδιαίτερα εξειδικευμένο module για την ανίχνευση και τον καθαρισμό bots στα εταιρικά δίκτυα και σε μεμονωμένους υπολογιστές, καθώς σε mail servers.
Αυτοματοποιημένη προστασία: Προσφέρει συνεχείς και διαφανείς αναπροσαρμογές των signatures αλλά και των τεχνολογιών σε πραγματικό χρόνο, που εγγυάται ότι η εικονική συσκευή λειτουργεί αποτελεσματικότερα σε hands – free mode.
Ολοκλήρωση με LDAP/ActiveDirectory και granular profiles: που εγγυώνται ότι οι πολιτικές ασφαλείας εφαρμόζονται σύμφωνα με τα πρότυπα για τη δημιουργία των ομάδων κινδύνου, των χρηστών δικτύων, κ.λπ.
Υψηλό scalability: Η λειτουργία load balancing εξασφαλίζει μέγιστη διαθεσιμότητα.
Quality of Service (QoS): Διαχείριση του εύρους ζώνης για να εξασφαλίσει βέλτιστη απόδοση δικτύων.
Προσαρμοσμένες προειδοποιήσεις ασφάλειας, που αποστέλλονται μέσω SMTP, SNMP και Syslog.
Εκθέσεις ασφάλειας που για να υποστηρίξει η επιχείρηση τις απαιτήσεις πολιτικής συμμόρφωσης και ελέγχου.
Έλεγχος ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο: Το dashboard διαχείρισης παρέχει σε πραγματικό χρόνο αναφορές σε μορφή γραφικών παραστάσεων, σχετικά με τη δραστηριότητα του κάθε module.
Φιλική προς τον χρήστη και διαισθητική κονσόλα Web, προσιτή οποτεδήποτε, οπουδήποτε.


Το νέο Panda Virtual GateDefender Performa διατίθεται προς δοκιμή στο: http://www.pandasecurity.com/enterprise/solutions/virtual-gatedefender-performa/