Η διεθνής λύση InnovEra ERP εφαρμόζεται με επιτυχία από την Data Communication στη Furuno Hellas.


datacommΗ Data Communication ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου εγκατάστασης και παραμετροποίησης της λύσης InnovEra ERP στην πολυεθνική εταιρία προηγμένης τεχνολογίας Furuno Hellas. Βασισμένη στο παγκοσμίου φήμης Microsoft Dynamics NAV, η λύση InnovEra ERP αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο για τη διαχείριση και παρακολούθηση των οικονομικών της Furuno, τον έλεγχο των σχέσεών της με τους πελάτες της και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ταυτόχρονα παρέχει όλη την απαραίτητη λειτουργικότητα την οποία επιβάλλει το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.


Με την εγκατάσταση του Microsoft Dynamics NAV-InnovEra ERP η Data Communication ικανοποίησε τις ανάγκες της Furuno Hellas και τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών της παρέχοντας ένα ενιαίο και αξιόπιστο πληροφοριακό σύστημα το οποίο βελτίωσε την παραγωγικότητα και την πληροφόρηση του τμήματος πωλήσεων και ταυτόχρονα μεγιστοποίησε την ταχύτητα διεκπεραίωσης και εξυπηρέτησης του πελάτη όσον αφορά τις παραγγελίες και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.


Πρόσθετα, η μεγάλη ποικιλία σε εκτυπώσεις και η στατιστική πληροφόρηση του Microsoft Dynamics NAV-InnovEra ERP επιτρέπει πλέον στην Furuno Hellas να υποστηρίξει τους ρυθμούς ανάπτυξης μιας παγκόσμιας καινοτόμου εταιρίας.