Οι εταιρείες ΚΡΙΒΕΚ Α.Ε. ΚΡΕΑΤΟΣ και ΝΙΚΟΛΗΣ ΓΚΡΟΥΠ Α.Ε.Β.Ε. επέλεξαν τη λύση SFA της Regate A.E.


REGATEΗ λύση BizeGate On Demand – με σταθερή μηνιαία συνδρομή, ανά χρήστη, μέσα, από το Microsoft S+S Incubation Center – επελέγη για την αυτοματοποίηση εργασιών των πωλητών τους και την απόκτηση σημαντικού πλεονεκτήματος έναντι του ανταγωνισμού τους.


Οι κυριότεροι λόγοι, για τους οποίους οι εταιρείες αποφάσισαν, να εκσυγχρονίσουν την υποδομή και τον τρόπο λειτουργίας των Τμημάτων Πωλήσεών τους, αλλά και οι βασικότερες προσδοκίες, από την επιλογή του BizeGate On Demand, συμπεριλαμβάνουν τη βελτίωση της εισπρακτικότητας και την άμεση εκτέλεση των παραγγελιών, με δυνατότητες cross και upselling.


Ειδικότερα, με την Base II έκδοση του BizeGate On Demand οι εν λόγω εταιρείες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες, όλων των πωλητών, με δυνατότητες, όπως διαχείριση ατζέντας και δρομολογίων, καρτέλες πελατών και ευρετήρια παραγγελιών, GPS, εισπράξεις-ταμείο, εξοδολόγιο, διαχείριση παραγγελιοληψίας κ.ά. Επιπλέον, με το BizeGate On Demand Base II προσφέρεται η δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς δεδομένων, από και προς την κεντρική βάση δεδομένων των εμπορολογιστικών προγραμμάτων τους, μέσω του υποσυστήματος BizeConnect SaaS.