Στα 6,8 εκατ. στερλίνες (λίγο περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ) ανήλθαν τα κεφάλαια που συγκέντρωσε η InternetQ.


internetq_LogoΣτα 6,8 εκατ. στερλίνες (λίγο περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ) ανήλθαν τα κεφάλαια που συγκέντρωσε η ελληνικών συμφερόντων InternetQ από τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της και εισαγωγής της στην αγορά ΑΙΜ του Λονδίνου.


Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε την Παρασκευή και η εταιρεία διέθεσε το 22% του μετοχικού κεφαλαίου της σε θεσμικούς επενδυτές. Η κεφαλοποίηση μετά την άντληση των νέων κεφαλαίων ανήλθε σε περίπου 31 εκατ. ευρώ, ενώ κύριος μέτοχος είναι ο Παναγιώτης Δημητρόπουλος.


Η InternetQ δραστηριοποιείται στο χώρο του mobile marketing και συνεργάζεται με περισσότερους από 55 παρόχους κινητής τηλεφωνίας σε 24 χώρες. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη. Το 2009 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 17,2 εκατ. ευρώ με τα EBITDA στα 1,2 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2010 κατάφερε να παρουσιάσει έσοδα ύψους 30,6 εκατ. ευρώ, ενώ κατά το α’ εξάμηνο τα EBITDA ήταν στα 2,6 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 1,4 εκατ. ευρώ.