Η Space Hellas ανακοινώνει την ένταξή της στο πρόγραμμα συνεργασίας της Microsoft για Ανεξάρτητες Εταιρίες παραγωγής Λογισμικού.


SPACE_HELLASH εταιρία, πιστοποιήθηκε ως ISV partner από τη Microsoft, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί λογισμικό της Microsoft για την ανάπτυξη δικών της εφαρμογών πληροφορικής, όπως την πολύ επιτυχημένη πλατφόρμα .Pulse ΙΤ Ιntelligence που έχει αναπτυχθεί εξ’ ολοκλήρου από τη Space Hellas.


Η πλατφόρμα αυτή προσφέρει ολοκληρωμένη, σταθερή και σε πραγματικό χρόνο πληροφόρηση, έλεγχο και άμεση απομακρυσμένη υποστήριξη των υποδομών ΙΤ και των πληροφοριακών εφαρμογών μίας εταιρίας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της απόδοσης και η βάσει πολιτικών συμμόρφωσή τους, γρήγορα και με ασφάλεια.


Οι τελικοί χρήστες, προς όφελός τους, αγοράζουν μία ενοποιημένη λύση λογισμικού με τη σφραγίδα της Space Hellas, ενσωματωμένη σε περιβάλλον Microsoft, αλλά και εγκεκριμένη και πιστοποιημένη από την ίδια την Microsoft.