Την επέκταση της συνεργασίας της με την Symantec ως Gold Partner ανακοίνωσε η Cosmos Business Systems.


Cosmos Business Systems H Cosmos ως Gold Partner της Symantec, διαθέτοντας εξειδικευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό υψηλού επιπέδου για την υποστήριξη των ανωτέρω λύσεων, στοχεύει να συνδράμει στην κάλυψη μιας ευαίσθητης πλευράς των συστημάτων και των δεδομένων των πελατών, αυτής της ασφάλειας, παρακολούθησης, αποθήκευσης και συνεχούς λειτουργίας των επιχειρήσεων.


Πιο συγκεκριμένα, οι λύσεις που στηρίζονται στις εξειδικευμένες οικογένειες προϊόντων της Symantec καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:


Security – προστασία της εταιρικής υποδομής από γνωστές και άγνωστες απειλές. Περιλαμβάνονται λύσεις endpoint, messaging και web security σε συνδυασμό με την κεντρική διαχείριση τους (security management).
Infrastructure Operations – διαχείριση της εταιρικής υποδομής και αυτοματοποίηση των διαδικασιών υποστήριξης της σύμφωνα με τα ITIL πρότυπα (endpoint management και ΙΤ Services management).
Information Risk & Compliance – προστασία της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των εταιρικών δεδομένων (data leap prevention), καθορισμός πολιτικών ασφαλείας και έλεγχος της εφαρμογής και συμμόρφωσης τους με τα απαιτούμενα πρότυπα.
Storage – εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και ακεραιότητας των επιχειρησιακών δεδομένων με λύσεις που περιλαμβάνουν την διαχείριση αποθηκευτικών χώρων (storage management), την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ανάνηψης από βλάβες (data protection & recovery) και την αρχειοθέτηση δεδομένων (archiving).
Business Continuity – διασφάλιση του αδιάλειπτου της επιχειρησιακής λειτουργίας με λύσεις ανάκαμψης από καταστροφές (disaster recovery), υψηλής διαθεσιμότητας (high availability) και virtualization.


Η πιστοποίηση αυτή, αποτελεί επιστέγασμα της πολυετούς και επιτυχημένης συνεργασίας της Cosmos Βusiness Systems με την Symantec, και στηρίζεται στην εξειδίκευση και τεχνογνωσία που διαθέτει η εταιρία στην σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων βασισμένων στα προϊόντα της Symantec.