Οι επιθέσεις DDoS (επιθέσεις που στοχεύουν να κατακλύσουν ένα δίκτυο έως ότου ο server καταρρεύσει) ενάντια σε εκπαιδευτικούς πόρους αυξήθηκαν εκθετικά αυτή την άνοιξη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2020, ο αριθμός των επιθέσεων DDoS που επηρέασαν εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς πόρους αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 350% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

Σε επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DoS), οι ψηφιακοί εγκληματίες προσπαθούν να κατακλύσουν έναν serverδικτύου με αιτήματα για υπηρεσίες, ώστε ο server να «πέσει» – απαγορεύοντας την πρόσβαση των χρηστών. Ενώ οι επιθέσεις DoS περιλαμβάνουν μόνο έναν υπολογιστή επίθεσης, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι κατανεμημένες επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDos). Αυτές περιλαμβάνουν ένα “botnet” – μια σειρά «μολυσμένων» υπολογιστών που μπορούν να εκτελούν εργασίες ταυτόχρονα. Οι επιθέσεις DDoS είναι ιδιαίτερα πρ