Με διευρυμένες δράσεις και νέους άξονες προτεραιότητας ανανεώθηκε σήμερα η συνεργασία του giCluster, του πρώτου ελληνικού Gold-labeled Cluster Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών, και του γαλλικού Cap Digital, του μεγαλύτερου και σημαντικότερου cluster ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Η τελετή της υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Bpifrance Inno Génération 3, μεταξύ του Δρ. Νίκου Βογιατζή, Διευθυντή Ανάπτυξης και Λειτουργιών του Corallia και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του giCluster, και του Patrick Cocquet, CEO του Cap Digital, παρουσία πλήθους Γάλλων και Ελλήνων δημοσιογράφων και υψηλών στελεχών.

Η νέα διμερής συνεργασία ανάμεσα στους δύο οργανισμούς επικυρώνει τη χάραξη νέων στρατηγικών στόχων για την περίοδο 2017 – 2020 στο πλαίσιο της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας τους που μετράει από το 2015. Ο απολογισμός δύο ετών στενής συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών κατέδειξε τη σημασία των ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών σε επίπεδο meta-cluster με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπρόσωποι των δύο οργανισμών συμφώνησαν ότι το πλάνο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο οργανισμών κατά τα έτη 2017-2020 θα εστιάσει στην:

  • ενδυνάμωση των υπαρχόντων και σύναψη νέων διμερών σχέσεων μεταξύ επιχειρηματικών μελών, μέσα από την παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής στήριξης (study visits, matchmaking missions, trade fairs, investment roadshows, κλπ.), και κυρίως στην υποστήριξη των ελληνικών εταιρειών που επιθυμούν και διαθέτουν προοπτικές να διεισδύσουν στην αγορά της Γαλλίας και αντίστροφα.

  • ανάληψη κοινής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας εξωστρέφειας, αύξησης εξαγωγών, διεθνοποίησης και στόχευσης ξένων, ανταγωνιστικών αγορών,

  • σχεδιασμό κοινής στρατηγικής για εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης πάνω σε θέματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ανοιχτή καινοτομία,από κοινού υποβολή προτάσεων υλοποίησης πρωτοβουλιών χάραξης πολιτικής προς χρηματοδότηση από την ΕΕ.

Ο Δρ. Νίκος Βογιατζής ανέφερε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η συνεργασία μας με το παγκοσμίου εμβέλειας cluster Cap Digital συνεχίζεται και, μάλιστα ενισχύεται με καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες που πρωταρχικό σκοπό έχουν να ανελκύσουν τις επιμέρους εθνικές αλλά και συνολικά την Ευρωπαϊκή οικονομία ακόμα πιο ψηλά. Ήδη αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και προχωράμε με γνώμονα τη στήριξη των ελληνικών καινοτόμων ΜμΕ».

Ο Patrick Cocquet είπε: «Μια συνεργασία χτίζεται σε βάθος χρόνου, επειδή έγκειται στην εμπιστοσύνη και την (ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ των) ανθρώπων. Η συνεργασία μεταξύ Cap Digital και giCluster έχει βασιστεί σε αυτή την αρχή και βρισκόμαστε σήμερα στο σημείο όπου γνωριζόμαστε σε βάθος και μπορούμε να βελτιωνόμαστε, να δημιουργούμε και να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά σε κάθε πτυχή της συνεργασία μας. Αυτή η επιτυχία έχει βασιστεί στη συνεργατικότητα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά έξι επιχειρηματικές αποστολές του giCluster σε στοχευμένες εκδηλώσεις στη Γαλλία με αποτέλεσμα πλήθος ευκαιριών διακρατικής συνεργασίας για τις Γαλλικές και τις Ελληνικές εταιρείες καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα έχουν υπάρξει πολυάριθμες επιμέρους συνεργασίες μεταξύ των δύο οργανισμών στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτοβουλιών χάραξης πολιτικής για τον τομέα.