Η IBM και η Ericsson ανακοίνωσαν σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογία συστοιχίας φάσης mmWave βασισμένης σε πυρίτιο για επικοινωνία 5G.

Η IBM και η Ericsson ανακοίνωσαν ότι δημιούργησαν ένα συμπαγές ολοκληρωμένο κύκλωμα βασισμένο σε πυρίτιο, τεχνολογίας συστοιχίας φάσης (phased array) και μήκους κύματος της τάξης του χιλιοστομέτρου (mmWave), το οποίο λειτουργεί στα 28GHz και έχει σχεδιαστεί για χρήση σε μελλοντικούς σταθμούς βάσης 5G. Πραγματοποιήθηκε επίδειξη του ολοκληρωμένου κυκλώματος mmWave σε στοιχείο κεραίας τεχνολογίας συστοιχίας φάσης (phased array) το οποίο θα μπορούσε να συμβάλει στην ταχύτερη εμπορική διάθεση δικτύων έτοιμων για 5G.

Οι επιστήμονες του ερευνητικού τμήματος ΙΒΜ Research και της Ericsson έφτ